HyperLink
> Start > Vanliga Frågor > Jag är missnöjd med min resa >
   

Om du är missnöjd med din resa skall du definitivt klaga till oss. Kunder som gör sig besväret att klaga är en viktig del av vårt förbättringsarbete och vi uppskattar verkligen när ni hör av er till oss både med ris och ros!

I första skedet vi vill gärna ha in ditt klagomål på mail till info@taxi23.se. Vi vill ha ditt klagomål skrifligen eftersom vi tar klagomål på stort allvar och vill göra en nogrann utredning. Under denna utredning spårar vi din tur, vem som har kört dig och hur din beställning ha handlagts inne i växeln. Vi tar alltid kontakt med föraren för att diskutera klagomålet. Vi har så klart inte möjlighet att göra detta i samband med ett telefonsamtal.

I ditt mail vill vi att du anger när du har beställt, vilken hämtningadress du har uppgivit, i vilket namn du har beställt och vad du har betalat för resan. Ange även ett telefonnummer vi kan nå dig på, för vi ringer alltid upp när vi är klara med vår utredning så du vet vilka åtgärder vi har vidtagit.

Visar det sig att du inte har erhållit den service du kan förvänta dig av Taxi23 kommer vi att kompensera dig. Vi kompenserar med gratis resor, aldrig med pengar, förutom om du debiterats ett felaktigt pris.
©2013 SDIM Taxi AB (Ver 3.00)  Syd AB
info@taxi23.se